\

افساوب - ثبت شکایات

اعلام شکایت و یا مغایرت از افســـاوب

ثبت شکایات

جهت اعلام شکایت خود می توانید با استفاده از آدرس ایمیل ذیل درخواست خود را ارسال و یا درخواست کتبی خود را به نشانی پستی ارسال نمایید.

آدرس ایمیل رسمی

info@afsaweb.ir

نشانی و کد پستی افساوب

تهران - خیابان پیروزی - خیابان پرستار جنوبی - مجتمع گلها - بلوک 6 - واحد 5 (کد پستی: 1767684785)

سفارش 😍

به خانواده افساوب بپیوندید